Yin en Yang, dualiteit en eenheid samen in ons bestaan

Yin en Yang, dualiteit en eenheid samen in ons bestaan

Yin en Yang, wie kent ze niet. Het zijn de twee tegenpolen die de wereld om ons heen in beweging houden.
Je kent het symbool wel, de cirkel die verdeeld is in een witte helft en een zwarte helft. Omdat Yin en Yang nooit absoluut zijn bevindt zich in iedere kleur een stip van de tegenpool. Ze zijn zeker niet statisch, Yin en Yang zijn continue in een dynamisch proces verwikkeld. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk evenwicht.

Het Yin en Yang principe is ťťn van de belangrijkste theorieŽn uit de traditionele Chinese geneeskunde, TCM, maar beslist niet de enige.

Vaak worden de kwaliteiten van Yin en Yang in rijtjes opgenoemd. Deze kwaliteiten zijn tot op zekere hoogte correct, alleen wordt vaak vergeten dat Yin en Yang relatief zijn ten opzichte van elkaar.
Bijvoorbeeld: Yin is koud en Yang is warm. Dan zou je zeggen dat het klimaat in Nederland Yin is ten opzichte van het klimaat in Afrika, immers in Nederland is de temperatuur een stuk lager dan in Afrika. Maar het klimaat in Nederland is Yang ten opzichte van het klimaat in de poolgebieden, waar het veel kouder is dan in Nederland.

Zo zie je dus dat het klimaat in Nederland zowel Yin als Yang kan zijn. Het ligt aan de manier waarop je ernaar kijkt. Dus niets is absoluut Yin of Yang, het is relatief.
Yin en Yang zijn niet alleen tegengesteld aan elkaar, ze zijn ook afhankelijk van elkaar, ze kunnen niet bestaan zonder de ander. Er kan geen dag zijn zonder nacht, geen koude zonder warmte enzovoorts.

Zoals eerder gezegd zijn Yin en Yang niet statisch, maar een dynamisch proces. Ze beÔnvloeden elkaar. Als Yin uit balans raakt zal Yang hierop reageren en vice versa. Ze zoeken continue naar een staat van evenwicht.

Yin en Yang gaan ook in elkaar over, Yin kan in Yang veranderen en andersom.
De zomer, Yang, veranderd langzaam in de winter, Yin, die op zijn beurt weer transformeert naar de zomer, Yang. De lente en de herfst zijn de tussenfasen in dit proces. De lente is Yang in Yin en de herfst is Yin in Yang.

In de Chinese geneeskunde wordt onder andere gekeken hoe de balans tussen Yin en Yang in het lichaam is. Als Yin uit balans raakt en er een tekort aan Yinne energie ontstaat, zal Yang het gat opvullen met Yange energie. Dit kan zich uiten in o.a. warmte (koorts), opwinding, onrust, rood gelaat en veel meer. Andersom gebeurt hetzelfde. Als Yange energie tekort schiet, neemt de Yinne energie het over en dan zullen en Yinne symptomen zijn zoals koudegevoel, apathie, bleekheid enzovoorts.

Enkele kwaliteiten die aan Yin en Yang toegeschreven worden zijn:
Yin: donker, nacht, winter, schaduw, rust, materie, dalend, langzaan, water, voorkant lichaam, bloed, chronische klachten, intern enz.
Yang: licht, dag, zomer, zon, beweging, actie, stijgend, snel, vuur, achterkant lichaam, energie, acute klachten, extern enz.

Aan de hand van de symptomen kan de TCM therapeut bepalen of de persoon een Yinne of een Yange aandoening heeft en daarop zijn behandeling aanpassen. Hierbij wordt ook gekeken naar andere modellen die een grote rol spelen in de Chinese geneeskunde, zoals de vijf elementenleer.

De TCM therapeut zal bepalen of de aandoening acuut is, of chronisch (het kan zo zijn dat iets acuut begint en later chronisch wordt, men ziet hier hoe Yang over gaat in Yin), of het intern of extern is (in de organen of huid en spieren), of dat warmte of koude de overhand heeft enz.

Hiervoor heeft de therapeut verschillende methodes voor. De pols en tongdiagnose, het uitvragen van de klachten bij de cliŽnt, het gedrag en uitzien van de cliŽnt en meer.

Als blijkt dat de aandoening Yin van aard is, zal de Yange energie gevoed worden, of het Yin getemperd worden. Afhankelijk van de aard van de klachten. Als de aandoening Yang van aard is zal het yin gevoed en/of het yang getemperd worden.
Een teveel aan Yinne energie zal niet zo vaak voorkomen, vaker zijn die klachten het gevolg van een tekort aan Yange energie, waardoor het lijkt alsof Yin teveel is. Yin heeft van nature de eigenschap om eerder tekort te zijn. Yang daarentegen is graag overactief en is uitbundig.

Er zijn vier mogelijkheden bij het bepalen van tekort of teveel aan Yin of Yang:
Het kan zijn dat Yang teveel is en Yin is nog normaal, ůf Yang is normaal en er is een tekort aan Yin. Beide geven vaak klachten van teveel Yang.
Het kan ook omgekeerd zijn: er is een teveel aan Yin en Yang is normaal, ůf Yin is normaal en Yang is tekort. Dit zal overwegend Yinne klachten vertonen.

Welke situatie er ook is, als het te lang duurt zal er altijd verdere schade ontstaan. Bijvoorbeeld: als Yang teveel is en Yin normaal zal dit uiteindelijk er voor zorgen dat Yang nůg sterker wordt en Yin minder wordt. De klachten zullen dan ook verergeren.

Tel daarbij de vijf elementenleer en andere theorieŽn uit de TCM bij op en je hebt een complexe methode om aandoeningen te diagnisticeren en te behandelen.

Als acupuncturist ben ik uitgebreid geschoold in deze theorieŽn en combineer ik dit met de westerse zienswijze om zo tot een uniek behandelplan voor de cliŽnt te komen.

De theorie van Yin en Yang is ťťn van de unieke zienswijzen waarop de Chinese geneeskunde en de Chinese filosofie zijn gebaseerd. Een heel andere kijk op onze wereld als die wij gewend zijn. Beide zienswijzen zijn erg verschillend, maar er is bij beiden geen goed of fout. Een combinatie van beiden is natuurlijk ideaal, ze vullen elkaar immers aan.

Geplaatst in Geen categorie

HSP en traumahealing

HSP en traumahealing

HSP, High Sensitive Person, hooggevoeligheid is een veel voorkomende “klacht” in de moderne samenleving. Veel mensen, kinderen en volwassenen, hebben last van overprikkeling. HSP of hooggevoeligheid is geen ziekte of een aandoening, het is simpelweg een overdaad aan prikkels vanuit je omgeving. Het hoeft geen klacht te zijn, HSP kan ook een kracht zijn.

De hele dag staan we bloot aan prikkels uit onze omgeving. In onze steeds maar drukker wordende 24 uurs maatschappij komt er praktisch geen einde aan de stroom aan prikkels en indrukken. Deze moeten door onze hersenen verwerkt worden. Alles wat binnenkomt wordt in onze hersenen gekeurd, gewogen, naar belangrijkheid ingedeeld en er wordt een emotie aan gekoppels en vervolgens in ons “archief” opgeborgen.

Tegenwoordig verlopt dit proces niet bij iedereen even vlot. Een stijgend aantal mensen krijgt de gestage stroom aan prikkels niet meer verwerkt. Heel eenvoudig gezegd: hun bedrading is niet opgewassen tegen de stroom die er doorheen loopt. Hierdoor ontstaan klachten op fysiek en op psychisch gebied.

Maar hoe kan het dat de een geen last heeft van de vele prikkels en de ander wel? Hiervoor zijn enkele oorzaken voor te vinden. Het is onder andere genetisch bepaald dat we ons steeds aanpassen aan onze omgeving. Echter, voor veel mensen gaat deze aanpassing niet zo snel als de veranderingen plaats vinden.

Verder kan het zijn dat hooggevoeligheid een “erfenis” is uit ons verleden of zelfs uit een vorig leven.

In ons verleden of in een vorig leven kunnen we een traumatische gebeurtenis meegemaakt hebben die we toen niet verwerkt hebben. Deze traumatische gebeurtenis werkt dan als een blokkade in ons verwerkingssysteem in de hersenen. Met sjamanistische traumahealing en met NEI (Neuro Emotionele Integratie) kan die oorzaak weggenomen worden zodat de prikkelverwerking weer verbetert.

Met NEI of sjamanistische traumahealing hoef je het trauma niet meer te herbeleven, het wordt door de behandelaar opgespoord en weggenomen zodat je er geen hinder meer van hebt. De behandelingen verschillen van elkaar, maar hebben beide hetzelfde effect. Door het trauma weg te halen schep je weer ruimte om de overdaad aan prikkels weer aan te kunnen.

Tijdens de sjamanistische traumahealing lig je op een futon op de grond terwijl ik je je door de verschillende stappen van het ritueel begeleidt. Soms kunnen lichamelijke sensaties optreden of kunnen zich beelden vormen voor je geest maar meestal voel je je diep ontspannen.Een healing duurt gewoonlijk een uur, maar soms ook wat langer. Tijdens een sjamanistische traumahealing wordt gebruik gemaakt van de sjamanendrum en andere atributen.

Bij een NEI behandeling wordt het trauma opgespoort tussen het bewuste en onbewuste. Er wordt gebruik gemaakt van spiertesten, de biotensor, NLP, en drukpunten.

Beide methodes zijn uitermate geschikt om een trauma op te lossen en de prikkelgevoeligheid te verbeteren.

Wil je meer weten aarzel dan niet om contact op te nemen.

Geplaatst in Geen categorie

Qigong, leven met je universele levenskracht

Qigong, leven met je universele levenskracht

Je hebt het vast wel eens gezien, Chinezen die in parken langzame, vloeiende bewegingen beoefenen.
Deze bewegingen zijn Qigong of Taichi, een eeuwenoude bewegingsvorm uit China. Maar ook bij ons in het westen maakt qigong een grote groei door.
De bedoeling van deze langzame, vloeiende bewegingen is om de qi, de levensenergie die in jouw lichaam stroomt te harmoniseren en blokkades op te heffen.

De oude Chinezen zeiden:

Qigong geeft je de kracht van een houthakker, de soepelheid van een baby en de gemoedsrust van een wijsgeer.

Qi is de levensenergie, de universele levenskracht en gong betekend “het profijt uit het werk door volharding”. Qigong betekend dus het werken met levensenergie en hier profijt uit te halen.

De oudste qigong oefeningen waren waarschijnlijk de dierendansen van de oude Chinese sjamanen. De beoefenaar maakte zich zo de eigenschappen van de dieren eigen: lenigheid, evenwicht, kracht, sierlijkheid.
Er zijn tegenwoordig diverse soorten en vormen van qigong. Welke je beoefend is niet zo belangrijk. Je intentie is veel belangrijker.

Qigong wordt door diverse groeperingen met verschillende intenties beoefend:

De TaoÔsten hebben als doel in harmonie met de natuur te leven en beoefenen hier o.a. qigong bij. DE langzame bewegingen weerspiegelen de energie bewegingen in de natuur.

De Boeddhisten hebben een meer religieus doel, zij willen verlichting bereiken. In eerste instantie alleen met meditatie, maar later werd qigong toegevoegd om het lichaam te trainen en meer evenwicht in het yin en yang te krijgen.

De Confucianisten hebben discipline als doel, het dienen van de medemens, het karakter versterken en de morele waarden cultiveren. Ook zij beoefenen qigong om dit te bereiken.

De beoefenaars van vechtsporten houden hun energie optimaal met qigong, zodat zij tijdens het beoefenen van de gevechtssport goed kunnen presteren.

De therapeuten en artsen hebben uiteraard de preventie en genezing tot doel met qigong.

Qigong en Taichi hebben dezelfde oorsprong, maar verschillen toch licht van elkaar. De bewegingen zijn veelal identiek, maar de intentie is van oorsprong anders. Terwijl taichi van oorsprong een verdedigingsvorm is en een hele reeks bewegingen achter elkaar zijn, is qigong gericht op het laten stromen van je energie en worden bewegingen steeds weer herhaald. Taichi is echter ook een vorm van qigong, taijigong.

Qigong is niet alleen de bewegingsvorm, het is veel meer dan dat. Qigong is ťťn van de vier pijlers waarop de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCM) is gebaseerd. Naast acupunctuur, kruidengeneeskunde en tuina massage is qigong een van de geneeswijzen die sinds de oudheid tot op de dag van vandaag in China en ver daarbuiten beoefend wordt.
Qigong is een energetische geneeswijze, de behandelaar gebruikt het om energie in het lichaam van de cliŽnt te sturen, weg te nemen en toe te voegen.

Medische qigong is een geneeswijze waarbij dus de energie gestuurd, weggenomen, toegevoegd en geharmoniseerd wordt. Klachten ontstaan als de stoom van de levensenergie in ons lichaam verstoort wordt. Met qigong (en andere TCM behandelingen) worden deze verstoringen weggenomen en de levensenergie gevoed en geharmoniseerd.

De mens is steeds bezig zich in evenwicht te houden met de hem omgevende elementen. Er is continu interactie tussen de energie in ons lichaam en de energie buiten ons lichaam. Het is belangrijk dat je dan goed functioneert om deze interactie goed te laten verlopen. De oefeningen van de qigong kunnen ingezet worden bij uiteenlopende klachten, zoals rugklachten, vermoeidheid, emotionele klachten, burn-out en vele andere klachten.
Als de beoefenaar de oefeningen goed doet zal de interactie tussen de energie in- en de energie buiten het lichaam in balans raken. Hierdoor ontstaat een gevoel van welbevinden.

Ook bij HSP is qigong een mooie manier om de prikkelverwerking soepel te laten verlopen. Het helpt de geest tot rust te brengen.

Qigong is daarom niet alleen goed als behandelmethode bij klachten, maar is uitermate geschikt ter preventie.

Wie dagelijks qigong beoefend raakt in harmonie met zijn of haar omgeving, de levensenergie in het lichaam zal uitbundig stromen, lichaam en geest zullen steeds beter kunnen samenwerken. Met blijft fit en gezond.

Of anders gezegd: qigong geeft je de kracht van een houthakker, de soepelheid van een baby en de gemoedsrust van een wijsgeer.

Dus Laat je energie stromen en leef met de universele levenskracht.

Geplaatst in Geen categorie

Magnesium, hťt multitalent in jouw lichaam

Magnesium, hťt multitalent in jouw lichaam

Magnesium (Mg) is een zeer belangrijk mineraal voor ons lichaam. Het is een krachtig mineraal tegen stress, depressies en, veel bekender, krampen.

Magnesium is betrokken bij meer dan 300 lichaamsprocessen, een waar multitalent dus. In de top drie van de essentiŽle levensbehoeften voor de mens staat magnesium op plek drie, na zuurstof en water.

In Nederland is de bodem zeer arm aan het element magnesium. Het gebruik van kunstmest ťn de industriŽle voedingsbewerking heeft over het algemeen tot gevolg dat veel mensen in Nederland lijden aan klachten die worden veroorzaakt door min of meer ernstige, chronische tekorten van vooral magnesium. Ook zorgen factoren als stress, medicijngebruik, luchtvervuiling, vaccinaties en elektrosmog voor een sterke daling van het magnesiumgehalte in het lichaam.

Magnesium is onder andere belangrijk voor onze energiestofwisseling, onze tanden en botten, ons zenuw- en spierstelsel, hart en bloedvaten, maar ook voor psychische processen. Stress en depressies kunnen hun oorsprong in een magnesiumtekort hebben, maar ook kan een tekort aan dit mineraal de stress en depressie nog eens versterken.

Een magnesiumtekort uit zich vaak in krampen, vermoeidheid en lusteloosheid.

In Nederland is uit een studie gebleken dat meer dan 70% van de bevolking minder magnesium binnenkrijgt dan de ADH van 300 Š 350 mg/dag.

En magnesiumtekort kun je herkennen aan het vaak gestresst zijn, slecht slapen, vermoeidheid of energietekort, overbezorgd of angstgevoelens, zenuwachtig, overgevoeligheid, emotioneel of prikkelbaarheid, spierkrampen, spiertrekkingen, rusteloze benen, koude handen of voeten en tandenknarsen. Dit is een greep uit de vele symptomen die een magnesiumtekort met zich meebrengt. Natuurlijk zijn deze symptomen ook bij andere tekorten of aandoeningen te vinden, maar het is geen slecht idee om eens aan magnesium te denken.

Het magnesiumtekort kan veroorzaakt worden doordat het te weinig binnen komt met de voeding, maar ook bij nierpatiŽnten komt het vaak voor. Ook langdurig gebruik van bepaalde medicijnen, zoals diuretica of maagzuurremmers kunnen voor een tekort zorgen. Ouderen lopen extra risico op een magnesiumtekort doordat de absorptie verminderd is, tewijl de urine uitscheiding toeneemt.

Risicigroepen voor een tekort aan magnesium zijn: mensen met stress, zwangere vrouwen, sporters, pubers, rokers, ouderen, mensen die medicatie gebruiken en mensen die een grote geestelijke inspanning verrichten (bv tijdens een examen).

Voedingsmiddelen die magnesium bevatten zijn onder andere: spinazie, noten, peulvruchten, rauwe cacao, avocado, bananen, zilvervliesrijst, zeewier, vis en broccoli. Maar zoals eerder gezegd, de Nederlandse bodem is niet meer zo rijk aan magnesium door het gebruik van kunstmest. Ook is de industriŽle bewerking van voeding debet aan het tekort aan magnesium. Suppletie is dan ook vaak aanbevolen als er een groot tekort is aan magnesium.

Magnesium heeft ook een interactie met andere mineralen, zoals bv calcium. Ook deze interactie moet in het oog gehouden worden. eenzijdige magnesiumsuppletie kan in zeldzame gevallen problemen met het calciumgehalte met zich meebrengen.

Voor een goed advies over het gebruik van magnesium kun je altijd bij ons terecht.

Je ziet, magnesium is voor veel processen in ons lichaam belangrijk. Het is een veelzijdig mineraal en kan zich met recht een multitalent noemen.

Geplaatst in Geen categorie

Laat je energie weer vrij stromen met acupunctuur

In de Traditionele Chinese Geneeskunde bestaat alles uit Qi, de “levensenergie” ook in ons lichaam stroomt deze levensenergie. Als deze ongehinderd en vrij kan stromen voelen we ons gezond en vitaal in lichaam en geest.
Als de levensenergie uit balans raakt krijgen we lichamelijke en/of psychische klachten.

Acupunctuur is een eeuwenoude Chinese geneeswijze om de Qi in je lichaam weer in balans te brengen of, preventief, in balans te houden.

Acupunctuur is al eeuwenlang ťťn van de belangrijkste vormen van geneeskunde in China. De eerste geschriften over acupunctuur dateren van ongeveer 2500 jaar vůůr Christus. Acupunctuur helpt bij vele klachten en het kent nauwelijks bijwerkingen. Omdat acupunctuur je energiehuishouding verbetert ga je je vitaler en gezonder voelen. Ook preventief is acupunctuur goed in te zetten. In het oude China werden artsen betaald om mensen gezond te houden. Werd je ziek was dat een teken dat de arts zijn werk niet goed had verricht.

Het uitgangspunt in de Traditionele Chinese Geneeskunde dat alles in de natuur, dus ook de mens, uit energie bestaat betekent dus dat onze energie goed in balans moet zijn zodat we goed kunnen functioneren. Als de energie in ons lichaam uit balans raakt zullen er lichamelijke, maar ook psychische, klachten ontstaan.

Met acupunctuur worden er kleine naaldjes op specifieke punten op het lichaam geprikt waardoor de energiestroom weer in balans wordt gebracht.

Acupunctuur betekent letterlijk het steken met een naald (Latijn: acus = naald en pungere = steken). De punten die geprikt worden liggen op de zgn meridianen, energiebanen. Dit zijn energiebanen die door het hele lichaam lopen en de interne organen met elkaar verbinden. Meridianen zijn er in verschillende vormen, de hoofdmeridianen waar de punten op liggen, maar ook heel fijne uitwaaierende meridianen. Ze zijn niet zichtbaar, vergelijk het maar met een electrische leiding, je drukt op een knop (acupunctuurpunt) en verderop gaat het licht aan (orgaan of plek van de klacht). Je ziet de stroom niet lopen naar het licht.

Verstoringen van de energiestroom hebben veel te maken met voeding, leefstijl, stress, erfelijkheid en omgevingsfactoren. Als acupuncturist kijk ik dan ook naar de verschillende mensen, ook al komen ze met een zelfde klacht. Een klacht kan het gevolg zijn van een traumatische gebeurtenis uit het verleden, ook al schijnt de oorzaak heel iets anders te zijn. Ik ga op zoek naar de oorzaak van de verstoringen en baser daarop mijn behandelingen.

Voedingspatroon, ontlasting, verdeling tussen rust en activiteit en meer van dit soort zaken worden bij de intake uitgevraagd.

Bij acupunctuur staat de mens centraal, niet de klacht. Mijn cliŽnten vinden het prettig dat ik naar de persoon kijk en niet naar de klacht.

Vaak komen mensen met meerdere klachten, al dan niet aan elkaar gerelateerd. Darom neem ik ook altijd de tijd om alles te inventariseren en een op maat gemaakt behandelplan te maken.

Met acupunctuur kunnen veel klachten behandeld worden. Bij chronische pijn bv werkt het bijzonder goed. Maar ook bij sportletsel, migraine, overgangsklachten, menstruatieklachten, duizeligheid, slaapproblemen, burn-out, vermoeidheid, hooikoorts, spijsverteringsklachten en veel meer is acupunctuur een goede behandelmethode.

Acupunctuur kan zowel preventief als reactief ingezet worden. Met een preventieve behandeling hou je je energiesysteem optimaal en in balans, de kans op klachten wordt dan erg klein. Ook bij herstel na een operatie is acupunctuur goed inzetbaar.

Nieuwsgierig geworden of wil je zelf een acupunctuurbehandeling, neem gerust contact met mij op.

Geplaatst in Geen categorie Getagd met , , , , , , , , , , , ,