Nieuwetijdskindercoach

NieuwetijdsKindercoach (Jaarmodule)

Geaccrediteerd door SNRO, VNT, en door KTNO (o.a voor: LVNG, VBAG en BATC)
Erkend door NFG en de VIV

In deze jaaropleiding leer je werken met kinderen en pubers met Hoog-gevoeligheid, prikkelgevoeligheid, angsten, onzekerheden, concentratieproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen, ADHD, autisme enz.. Je leert tevens om ouders en opvoeders te ondersteunen en te begeleiden bij de diverse vragen hierover en hun eigen functioneren hierin.

Inhoudelijk:
De opleiding is heel praktijk gericht. De emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling van het kind staan centraal en het begeleiden hierin bij de kinderen en de ouders.

Er wordt geleerd om te coachen vanuit 4 niveaus:

Fysiek niveau: de fysieke ontwikkelingsfases van het kind van peuter tot kleuter, pubers, lichamelijke problematiek oa allergien, slaapproblematiek, bedplassen.
Emotioneel niveau: emotionele ontwikkeling, diverse angsten oa faalangst, nachtangst, scheidingsangst, boosheid, pubertijd.
Sociaal niveau: ouders, school, leerproblematiek en beelden zoals adhd, autisme, pdd-nos. prikkelgevoeligheid.
Energetisch niveau: (hoog) gevoeligheid, stemmen horen, aanhechtingen, schaduwen, paranormale verschijnselen, energetisch leeglopen enz..

Doel van de opleiding:
We zien dat er vanuit het beroepenveld een steeds grotere vraag komt naar deskundige ondersteuning in de hedendaagse problematiek die ten grondslag ligt aan overprikkeling, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid bij kinderen. Er is behoefte om over dergelijke onderwerpen, die deel uitmaken van de huidige maatschappij, meer kennis, inzicht en begrip te krijgen over hoe dergelijke processen zich verhouden ten opzichte van de innerlijke belevingswereld van het kind en de interactie met zijn omgeving.

Voor meer informatie over data en kosten klik HIER

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek

Blog