Regressie

Regressietherapie is een therapievorm die ervan uitgaat dat elk (psychisch, lichamelijk of emotioneel) probleem een oorzaak heeft.
Deze oorzaak is te vinden in onverwerkte ervaringen in het verleden. Regressie geeft je de mogelijkheid om terug te gaan naar de specifieke bewuste of onbewuste ervaringen in het verleden, die op een ongewenste manier je leven benvloeden.

Sommige mensen zien min of meer duidelijke beelden, anderen voelen vooral hun lichaam en weer anderen ‘weten’ het gewoon. Tijdens herbeleving blijf je je bewust van het contact met de therapeut, terwijl je tegelijkertijd beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden ervaart. Hierdoor ontdek je hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt.
Je kunt het verleden ruim zien: dat kan zijn in het huidige leven, prenataal of in vorige levens. Je wordt je bewust van hoe deze beperkende patronen en overtuigingen ontstaan zijn en hoe ze zich steeds weer manifesteren. Met dit inzicht krijg je de keuze om de dingen die je leven negatief be´nvloeden te veranderen en daarmee beter in je eigen kracht te komen.

Elk probleem kan met regressietherapie worden aangepakt, ongeacht of dit lichamelijk, emotioneel of psychisch van aard is. Ook wanneer je meer inzicht wilt in jezelf, je functioneren en/of je leven is deze therapie heel geschikt. Regressie kan zowel bij volwassenen als bij kinderen toegepast worden.

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek

Blog