Hypnotherapie/NLP

Hypnotherapie/NLP
Je hebt er genoeg van. Je wilt er vanaf. Je komt er alleen niet uit. Je begrijpt jezelf vaak niet. Je hebt al van alles geprobeerd. het doet nog steeds pijn. Je hebt nergens zin in. Geen energie. Het belemmert in je doen en laten hypnotherapie kan hierbij helpen.

Wat is Hypnotherapie:
Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie via het onderbewustzijn welke veel gebruikt wordt om te ontdekken waar de huidige problematiek ligt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van imaginatie, verbeelding en technieken zoals regressie, Reïncarnatie, Zelfhypnose, enz..

Men gaat er vanuit dat gedrag en vele klachten van lichamelijke en psychische aard veel te maken heeft met hoe wij onze omgeving waarnemen via onze zintuigen. Deze zintuiglijke gewaarwordingen worden in beelden en gevoelens zoals we ze dagelijks waarnemen opgeslagen in ons bewustzijn en onderbewustzijn. Door anders te leren denken, anders tegen dingen aan te kijken en door middel van het werken vanuit de onderbewuste lagen van ons zijn, kan men bepaalde gebeurtenissen, gedachten en gedragingen positief beïnvloeden waardoor problemen verwerkbaar of handelbaar worden. Hierdoor kan inzicht verkregen worden en kan men tot een oplossing komen.

Een hypnotherapeut behandelt niet de allen de klacht maar ook de oorzaak. Daarom vindt eerst een uitvoerig gesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft. Er wordt naar aanleiding van de hulpvraag een therapeutische doelstelling geformuleerd. Daarna wordt de opbouw van de therapie besproken. De therapie is er op gericht dat je onder begeleiding van de therapeut de hypnotische trance leert te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij kan de therapeut gebruik maken van verschillende technieken waarvan de meest bekende regressie- en reïncarnatietherapie zijn.

Waarbij kan deze vorm van therapie helpen?
-Omgaan met spanningen, nervositeit, angsten
-Verwerken van trauma’s
-Afleren van ongewenst gedrag
-Faalangst
-Psychosomatische klachten, hyperventilatie, maag- en darmklachten
-Verzachten van lichamelijke klachten, pijn
-Versterken van eigen ik
-Inzicht krijgen in de persoonlijke mogelijkheden
-Verbeteren van concentratie en geheugen bv bij studie
-Hooggevoeligheid
-Inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden


 

Ashana Blog

Atlantis Remedies

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe benadering van energetisch geneeswerk.

De Atlantis chakra remedies zijn speciaal ontwikkeld voor de hedendaagse problematiek bij hooggevoelige jeugd en jongvolwassenen. Maar ook bij ons als volwassenen kunnen nog onverwerkte emoties spelen die te maken hebben met ons eigen innerlijke kind, wat zijn of haar doel hier op aarde maar steeds niet neer kan zetten. Zo zijn ze inzetbaar bij jezelf, bij kinderen of in een therapeutische omgeving.
Zie voor meer informatie onder het kopje Atlantis Remedies op deze pagina.