Regressie en re-incarnatie

Je kunt op twee niveaus aan je lichamelijke en psychische klachten werken: op zichtbaar niveau en op onzichtbaar niveau. Het zichtbare niveau is je lichaam in samenhang met je psyche. Zij het dat deze laatste ook een onzichtbaar niveau heeft zoals het onderbewuste. Het onzichtbare niveau zijn de aura, chakra’s, de haralijn waarop o.a. je incarnatie-processen zich bevinden en de vele energiebanen en de energetica van onze cellen en organen. Beide niveaus staan met elkaar in verbinding en hebben een wisselwerking met elkaar.

Oude patronen en klachten die niet overgaan kunnen soms hun oorsprong ver in het verleden hebben. Via regressie-therapie kunnen we deze blokkades opsporen waar ze hun oorsprong hebben en helen. Soms komt men dan uit in een vorig leven en spreken we van rencarnatie therapie. Regressie kan bij klachten en vraagstukken ingezet worden.

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek