Systeem-, familieopstellingen

Iedereen verlangt naar een gezond en gelukkig leven met liefdevolle relaties. Maar vaak staat iets dat vervulde leven in de weg. Dat kan een lichamelijk, emotioneel of mentaal probleem zijn en dan zoeken we passende hulp om daar iets aan te doen.
Maar als dat niet voldoende helpt dan kan de oorzaak van de problemen ergens anders liggen, bijvoorbeeld bij gebeurtenissen die (soms generaties terug) in de familie hebben plaatsgevonden – of langere tijd geleden in de organisatie. Dan is het belangrijk om naar het hele systeem, de hele familie of organisatie te kijken, vooral datgene of diegene die mist of buiten beeld is geraakt. Een familieopstelling, familieconstellatie of systemisch werk is een methodiek die inzicht geeft in de krachtenvelden die er in zich in gezinssystemen afspelen.

Wij hebben diverse vormen van opstellingen die wij gebruiken:
-Opvoedopstellingen.
-Werk opstelllingen.
-Gezinsopstellingen.
-Verlangen opstellingen.

Een opstelling brengt aan het licht welke dynamiek in een probleem een rol spelen. Tijdens een opstelling worden herhaalde patronen zichtbaar en trachten we deze patronen te doorbreken en te veranderen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van diverse andere healingtechnieken die hetgeen nog versterken.

Een opstelling wordt bij ons in de praktijk 1 op 1 gedaan en niet in grote groepen.
Het kan zelfs zo ver rijken dat er voorouder regressie aan te pas komt. Hierbij wordt vaak van 7 generaties teruggekeken om te kijken waar het systeem uit balans geraakt is.

Kinderen en opvoedproblematiek:
Bij problematiek bij kinderen kunnen we met een van de ouders een opstelling doen om erachter te komen wat er speelt bv in het gedrag van het kind. Het kind hoeft daar niet altijd voor aanwezig te zijn.

Te gebruiken wanneer men:
-Zoekt naar een oplossing van relatieproblemen met kinderen, ouders of partner.
-Een verklaring of oplossing zoekt voor verlammende emoties zoals depressies, angst, gemis, rouw, woede, verdriet of onmacht.
-Gedragsproblematiek bij kinderen veranderen.
-Zijn doel wil kunnen bereiken in zijn werk of leven.
-Op zoek is naar zijn plaats in het leven.
-Uit een dader- of slachtofferrol of uit conflicten wil stappen.
-Zoekt naar verzoening.
-Inzicht of oplossing voor gedragingen overgenomen van een ander zoekt.

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek