Privacy en WKKGZ

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Zijn wij gehouden aan de privacywetgeving.
Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken.
Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk doel.

Wij vragen van u de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:

Wat:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en/of e-mail adres

Waarvoor:
Contactgegevens, basisadministratie, facturatie

Wat:

  • Geboortedatum
  • Zorgverzekering
  • Verzekerdenummer (klantnummer) zorgverzekering

Waarvoor:
facturatie (eis zorgverzekeraars), basisadministratie

Wat:

  • Huisarts
  • Evt. behanelend specialist

Waarvoor:
Om eventueel en alleen met toestemming van de klant contact op te nemen voor overleg en/of informatie betreffende de behandeling(en).

Wat:

  • Alle relevante gegevens mbt de klacht
  • Eventueel medicijn gebruik
  • Eventueel supplementen gebruik

Waarvoor:
Afstemmen van de behandeling(en), zo effectief mogelijk inzetten van de behandeling(en).

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard.
De wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar.

Iedere klant heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen (na schriftelijk verzoek). Informatie aan derden (bv huisarts, specialist, overheid) wordt alleen verstrekt na een schriftelijke toestemmingsverklaring van de klant.

Wij vragen u daarom ook om de behandelovereenkomst en het intakeformulier te ondertekenen voor akkoord.

WKKGZ

Wij vallen als CAT therapeuten onder het WKKGZ klacht recht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten, GAT. GAT is een rijks-erkende en volledig onafhankelijke WKKGZ geschillencommissie.

Voor meer informatie over onze klachtenregeling zie:
https://gatgeschillen.nl

 

 

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek