Nieuwetijdskindercoaching

Kindercoaching

Voor wie en bij wat?
Kinderen en pubers met angsten, onzekerheden, gedragsproblemen, concentratie stoornissen, leerproblemen, buikpijn, hoofdpijn, boosheid, hooggevoeligheid, nieuwetijdskinderen, paranormale kinderen, leerproblemen, gepest worden, adhd, autisme enz..

Ik behandel kinderen van alle leeftijden zowel basisschoolleeftijd als pubers en adolescenten. Ik leer het kind en de ouders om te gaan met de belevingswereld van het kind, en eventuele beperking zodat het op kan groeien in een voor hem/haar veilige omgeving met al zijn/haar kwaliteiten. Ik streef ernaar om ouders/opvoeders inzicht te geven in het hoe en waarom achter de situatie en problemen en hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Ouders en opvoeders:
Ouders en opvoeders worden ondersteund en begeleid bij vragen over gedragsproblemen, leerproblemen, emotionele ontwikkeling van hun kind, en hun eigen functioneren als ouder/opvoeder. In een sessie wordt niet alleen gekeken naar het functioneren van het kind. De thuissituatie, schoolsituatie en hoe het kind zich kan handhaven in de groep is ook van belang.

Werkwijze:
De dieverse werkvormen die gebruikt worden zijn mindfulness, imaginatie, coaching, matrixmethode, tekenopdrachten, helende verhalen, shiatsu-massage, hypnotherapie, nlp, regressie tot het werken met remedies en orthomoleculaire middelen en homeopathie.

Samenwerking:
Mocht het zijn dat er een diepere oorzaak ten grondslag ligt aan het gedrag van het kind, dan kan het zijn dat ik doorverwijs naar een arts of eventuele ander hulpverlener, zoals een psycholoog, GGZ of RIAGG.

 

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek