Paranormale kinderen begeleiden

We zien dat er vanuit het additieve en reguliere beroepsveld een steeds grotere vraag komt naar deskundige ondersteuning bij kinderen die niet alleen prikkelgevoelig en hooggevoelig zijn maar ook nog eens paranormaal begaafd. Het zijn kinderen die niet alleen toegang hebben tot de informatie vanuit het aardse, maar vaak ook de informatie ontvangen vanuit het hogere, de universele bron. Er is behoefte om over dergelijke onderwerpen die tegenwoordig deel uit maken van de huidige maatschappij meer kennis, inzicht en begrip te krijgen. Inzicht over hoe dergelijke processen zich verhouden ten opzichte van de innerlijke belevingswereld van het kind en de interactie met zijn omgeving.

Daar dit onderwerpen zijn die in de additieve en het reguliere beroepenveld nog niet volgens een vast kader gestructureerd zijn en misschien ook niet gestructureerd kunnen worden is het vaak moeilijk als hulpverlener passende ondersteuning en begeleiding hierin te geven.

Hierin voorziet onze module door juist ook over dit onderwerp duidelijke voorlichting te geven en hoe hierin te handelen. Totaal voor de omgeving onbegrijpelijke gedragingen worden ineens toegankelijk en inzichtelijk waardoor de ouder en hulpverlener beter aan kan sluiten bij de diverse problematiek.

Doel:
De module laat zien hoe we met diverse technieken die aansluiten bij de belevingswereld van het kind, paranormale ervaringen inzichtelijk kunnen maken voor kind en ouder. Kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot in de pubertijd. He kind kan daardoor zijn volledige ontwikkeling ervaren met aansluiting van zijn/haar paranormale vermogens en zal het opgroeien in een voor hem/haar veilige omgeving.

Inhoud:
De evolutie en paranormale vermogens.
Hersenen en prikkeloverdracht.
Lichamelijke belasting.
Psychische belasting.
Energetische belasting.
Meetrillen, vervuilen.
Energetische bescherming.
Aura zuiveren.
Imaginatie.
Kinderen die kleuren/aura zien.
Kinderen met stemmen in hun hoofd
Denkbeeldige vriendjes.
Obsesoren en aura lifters.
Verschijningen.
Vorige levens, sciencefiction of werkelijkheid.
Behandeling casussen.
Natuurgeneeskundige ondersteuning (Inzet van bloesemremedies)
Huis zuiveren.
Literatuurlijst.

Verder zullen er bij de diverse onderwerpen veel oefeningen gedaan worden die direct inzetbaar zijn in de praktijk.

Wanneer: zaterdag 20 februari zaterdag 20 maart2021
Kosten:
245 euro incl. certificaat syllabus.
Leslocatie:Ashana, Bongerdstraat 6a Tegelen
Tijd:10.15 uur t/m 16.30 uur

Aanmelden voor deze cursus

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek