Over paranormale kinderen

Paranormale kinderen begeleiden:
(Bron: Handboek voor overgevoelige kinderen van Norma Prikanowski van Veggel)

Over paranormaal begaafde kinderen, moet allereerst gezegd worden dat het geen afwijking, syndroom of ziekte is. Ook dat deze kinderen niet als speciaal betiteld moeten worden. Het paranormale kind behoort tot deze generatie van sensitieve kinderen die we vaak niet kunnen plaatsen in de hedendaagse kaders van fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Paranormale kinderen kunnen zowel in de zichtbare wereld als in de onzichtbare wereld leven. Het is echter voor hen niet altijd duidelijk waar ze op dat moment zijn. Vanwege dat het kinderbrein nog volop in ontwikkeling is en fantasie en werkelijkheid tot een bepaalde leeftijd heel dicht bij elkaar liggen. Het zijn kinderen die niet alleen toegang hebben tot de informatie vanuit het aardse, maar vaak ook de informatie ontvangen vanuit de hogere sferen van onstoffelijkheid of de universele bron. We zien dat er vanuit de maatschappij een steeds grotere vraag komt naar ondersteuning in deze hedendaagse problematiek die hieraan ten grondslag ligt. Er is behoefte om over een dergelijk onderwerp dat tegenwoordig deel uit maakt van de huidige maatschappij meer kennis, inzicht en begrip te krijgen over hoe dergelijke processen zich verhouden ten opzichte van de innerlijke belevingswereld van het kind en de interactie met zijn omgeving.

Daar dit onderwerpen zijn die in het reguliere beroepenveld van opvoeding nog niet volgens een vast kader gestructureerd zijn en misschien ook niet volgens een kader gestructureerd kunnen worden is het vaak moeilijk om als ouder of hulpverlener passende ondersteuning en begeleiding te geven aan het hedendaagse kind. Vaste kaders maken situaties in de opvoeding inzichtelijk, maar zijn niet altijd noodzakelijk om een kind te ondersteunen in zijn huidige ontwikkeling of om te begrijpen wat het kind in deze zo snelgroeiende maatschappij nodig heeft.

Een aantal jaren geleden was er nog niet zoveel bekend over paranormale begaafdheid. Er was in die tijd veel onbegrip met name vanuit de reguliere hulpverlening. Waar doctoren en psychologen het niet wisten te verklaren of het niet konden plaatsen in de reguliere kaders werd het vaak maar afgedaan als “het zit tussen de oren”. “Neem maar een rustgevend tabletje” of in het ergste geval werd iemand aan de antidepressiva gezet. Ook nu is het vaak nog moeilijk om in de reguliere hulpverlening begrip te krijgen voor dit soort problematiek die speelt bij deze generatie. Zowel voor de kinderen als volwassenen. Want ook onder de volwassenen zit een hele generatie die zich in het verleden verloren gevoeld heeft door hun gevoeligheid en paranormale begaafdheid. Het zijn onderwerpen waar nog niet duidelijk zicht op is, zij het dat er een verandering gaande is door ons steeds meer en meer te gaan verdiepen in deze materie. Goede boeken, voorlichting, lezingen, gespecialiseerde therapeutische praktijken enz.. We krijgen inzicht in de ontwikkelingen over hoe de toename van gevoeligheid en paranormale begaafdheid zich in de loop der jaren vanuit de evolutie gevormd heeft in het menselijke lichaam en hoe we hiermee om kunnen gaan. Als kinderen leren om gaan met hun hooggevoeligheid en paranormaal begaafdheid wordt het voor hen een kwaliteit inzetbaar in hen ontwikkeling en verder leven.

Zelf hebben wij uit eigen ervaring geleerd hoe het is om paranormaal begaafd te zijn en niet begrepen te worden door onze omgeving. Dat heeft ons de kans gegeven om hier als één van de pioniers een oplossing voor te zoeken. Hoe ga je om met je paranormale gaves, hoe kun je jouw kind begeleiden dat worstelt met paranormale ervaringen. Voor een kind kan het soms beangstigend zijn. Soms vinden kinderen het wel prettig om net iets meer te weten en voelen dan de ander.

Wij hebben een unieke methode ontwikkeld om paranormale kinderen te begeleiden. ook volwassenen trouwens.

Met een goede begeleiding leren het kind én de ouders hoe ze van een klacht een kracht kunnen maken. Paranormale gaves zijn niet eng of gek. Het kan een mooie eigenschap zijn als je ermee leert omgaan.

Wij leiden ook therapeuten, leerkrachten, begeleiders en dergelijke op om paranormale kinderen te begeleiden. Kijk hiervoor ook eens op onze website.

Neem gerust eens contact op voor meer informatie.

077-37405358
www.ashana.info

Geplaatst in Geen categorie

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek

Blog