Energie en emoties

Leer er maar mee leven! Wordt er dan gezegd…..

We leven in een hectische maatschappij. Het lijkt wel alsof het woord stress onderdeel geworden is van onze dagelijkse manier van leven. Veel mensen hebben uiteenlopende vage lichamelijke en emotionele klachten. Zelfs in de vakantie lijkt het alsof ons lichaam de rust niet kan vinden om te herstellen. Een aanwijsbare oorzaak voor veel van deze klachten wordt niet altijd gevonden. “leer er maar mee leven” wordt er dan gezegd. Hoe vaak kom ik dit tegen als mensen bij ons in de praktijk komen? Er zijn echter mogelijkheden ipv beperkingen.

Energie overdracht is de eerste “In-” en “Output” naar ons fysieke en psychische systeem. Daarmee ook mede bepalend voor onze gezondheid. Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er de grofstoffelijke energie, die zich bevindt in de materie, zoals voorwerpen en je lichaam. Daarnaast heb je de fijn- stoffelijke energie, die zich bevindt in alles wat “niet zichtbaar” is, denk bijvoorbeeld aan de “ege ruimte” om je heen, je chakra’s en je energieveld, de aura. Doordat alles in en om ons heen uit energie bestaat is het de basis voor het functioneren van het menselijk lichaam. Het energetisch lichaam is net zo belangrijk als de slagaders, organen, zenuwstelsel en hersenen voor het fysieke en psychische systeem. Is een van onze systemen uit balans dan krijgen we klachten, fysiek, energetisch of psychisch. Chronische moeheid, depressieve stemmingen, ontstekingen die niet overgaan, onrust en noem het maar op.

Wat we steeds meer gaan begrijpen is dat o.a. emoties van invloed zijn op het functioneren van ons lichaam en bepalend kunnen zijn voor onze gezondheid. Emoties fungeren als een overdracht van trilling welke de prikkeloverdracht van onze cellen beïnvloeden zowel van binnen als van buiten en zo dus ons gehele systeem.

Ziekte kan dan ontstaan uit onverwerkte emoties. Onverwerkte emoties geven emotionele beperking en geven uiteindelijk functieverlies. Functieverlies geeft fysieke klachten, geeft ziekte welke op zijn beurt weer een emotionele beperkingen oplevert. De cirkel is rond.

Vooral bij hooggevoelige personen zien we dat door de hoge mate van gevoeligheid men lichamelijk en gedragsmatig heftiger als menig ander kan reageren op emoties van henzelf of een ander.

Veel onverwerkte emotionele ervaringen hebben vaak hun oorsprong in de kindertijd. Soms zelfs al in de moederschoot. Onverwerkte emotionele ervaringen tijdens de zwangerschap kunnen bij het kind een energetisch geheugen creëren dat zelfs nog op een langere termijn een negatieve invloed kan uitoefenen o.a. in innerlijke onrust, faalangst, of ander ongewenst gedrag. De hersenen van een kind zijn namelijk nog niet zo ver ontwikkeld dat het elke emotionele prikkel kan begrijpen, ook niet van de moeder als het in de buik zit. Vertalen van de binnengekomen prikkel gebeurt pas als het kind geboren is en vanuit al zijn zintuiglijke ervaringen een innerlijke vertaalslag kan maken naar wat het ervaart om er vervolgens extern een uiting aan te geven.

Ons onderbewustzijn is heel creatief en slaat emotionele gebeurtenissen op in de vorm van plaatjes (associaties) in ons geheugen. Deze worden verbonden aan bepaalde gevoelens positief of negatief. Als een situatie of gebeurtenis door ons niet op de juiste manier geïnterpreteerd wordt, wordt het ergens in afwachting van activering in ons systeem geparkeerd. Je zou kunnen zeggen dat er een soort van PEG (Psycho Energetisch Geheugen) is geboren. En neem maar aan dat we heel veel van deze onbewuste PEG’s in het leven ervaren. Deze PEG kan dan op de achtergrond mee blijven draaien en op onverwachte momenten aan de oppervlakte komen waardoor we uit balans geraken. Zo kan sabotage ontstaan vanuit het onderbewustzijn wat zich kan uiten in lichamelijke en emotionele klachten welke onverklaarbaar lijken.

Veel therapieën vanuit het Complementaire werkveld of alternatief zijn erop gericht om deze energetische PEG op te sporen en te deblokkeren waardoor de energie weer vrijelijk kan stromen. Met NEI therapie (neuro emotionele integratie therapie) is een methodiek, werkwijze die we toepassen in de praktijk om deze PEG in het onbewuste op te sporen. NEI therapie komt snel tot de oorzaak van het probleem en het maakt niet uit in welk systeem de klacht zit en hoelang de problematiek al aanwezig is. Door de onderliggende PEG op te sporen in het geheugen en met bepaalde methodieken te transformeren heeft het een neurologisch effect op het zenuwstelsel de hersenen en op het fysieke en energetische systeem. Hierdoor kom je weer in balans.

NEI is een behandeltechniek ontwikkeld vanuit allerlei verschillende methodieken. De basis is gelegd met elementen uit de Touch for Health, NAC (Neuro Associatief Coachen) EMDR en NLP. Tevens wordt er gebruik gemaakt spiertesten en de kennis van de 5 elementen leer.

Voor wie is Nei:

NEI is er voor iedereen, van jong tot oud, in iedere levensfase, voor elk probleem of ongemak. NEI heb ik al vele malen in kunnen zetten ook bij hoog- gevoelige kinderen en volwassenen. Voor hen is het nog eens zo moeilijk om alle ervaringen goed te kunnen verwerkten doordat ze vaak onbewust overspoeld worden met emoties en gevoelens van een ander. Als zij daarnaast ook nog last hebben van onverwerkte emoties uit het verleden, kan het leven voor hen zwaar aanvoelen waardoor functioneren in onze drukke maatschappij moeilijk kan zijn.

Nei is dan een mooie methode om hier iets in te kunnen betekenen.

Een aantal voorbeelden waarbij NEI- therapie ingezet kan worden:

– Trauma verwerking
– Onverklaarbare emoties
– Onverklaarbaar gedrag
– Concentratie problemen
– Faalangsten en onzekerheden
– Fysieke klachten waar men al lang last van heeft
– Om iemand weer volledig in zijn kracht te zetten
– Bij ziekte herstel
– Ter voorkoming van ziekte
– Bij relatieproblematiek, scheiding
– Zwangerschap/zwanger willen worden
– Burn-out
– enz..

Op zoek gaan naar wie je werkelijk bent. Je leven leiden in volle kracht en vanuit jouw kwaliteiten. Nei biedt hierin zeker voor jong en oud goede ondersteuning.

Geplaatst in Geen categorie

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek