De taak van een sjamaan

Sjamanisme is sinds geruime tijd weer erg in opkomst. Vroeger hadden de natuurvolkeren over de hele wereld sjamanen in hun gemeenschap. Ook bij ons in het westen, deze werden o.a. druden genoemd.

Maar wat is sjamanisme en wat is de taak van een sjamaan, waarom werd in vroegere tijden aan de sjamaan zo’n grote betekenis en macht toegekend?
Was het omdat de sjamaan in staat was om toverkunstjes te vertonen die in de ogen van de gemeenschap als wonderen gezien werden?

Nee, een sjamaan had zo’n grote betekenis, en werd zo hoog geerd omdat hij of zij noodzakelijk was voor het functioneren van de gemeenschap. De sjamaan verrichtte geen toverkunstjes, de sjamaan was de belichaming van de normen en waarden van de gemeenschap, hij of zij was genezer, priester, astroloog, voorspeller, contactpersoon met de spirits en nog veel meer. Al deze functies kunnen onder de noemer heler samengevat worden. Helen, heel maken, het geheel overzien. Dat was de taak van een sjamaan.
Het woord sjamaan komt van het Evinki volk uit Siberi, het betekend letterlijk: “de ene die weet”.

Bij de natuurvolkeren zag en ziet men ziekte, of enig ander onheil dat de mensen overvalt, altijd als een teken dat er iets niet meer in overeenstemming is met het geheel waar de betroffen persoon in thuis hoort, de omstandigheden zijn niet meer in overeenstemming met de ziel van de betroffen persoon.
De sjamaan was belast met het opsporen van de oorzaak van het onevenwicht en met het weer heel maken van het geheel. De sjamanistische zienswijze houdt in dat ziekte altijd zijn oorsprong in het geestelijke, het spirituele vindt. Met fysieke klachten tot gevolg. De sjamaan hielp de zieke om zijn verbinding met het geheel weer te herstellen. Hierbij werd rekening gehouden met het zelfgenezend vermogen van de zieke. De sjamaan maakte de weg vrij van hindernissen die de zieke het zicht op het geheel versperden. De eigenlijke genezing kwam dan van de zieke zelf.

Ook tegenwoordeig wordt sjamanisme weer veel bedreven, zeker ook in het westen, waar het snel aan populariteit wint. Echter, een sjamaan is meer dan alleen iemand die je doordringend aankijkt en aan handoplegging doet, er is helaas veel kaf tussen het koren.
Ook voor de moderne sjamaan geldt dat hij of zij het geheel dient te overzien. Hij of zij heeft contact met andere werkelijkheden. De sjamaan wijst de zieke de weg en haalt hier de obstakels weg die het volledig functioneren van de zieke letterlijk in de weg staan. Op die manier kan de zieke zijn of haar weg weer volgen en het geheel overzien. Het zelfgenezend vermogen van de zieke wordt geactiveerd.

In mijn sjamanistische behandelingen ga ik op zoek naar datgene wat de disbalans veroorzaakt. Ik maak op een diep niveau contact met de clint, met zijn of haar onderbewustzijn. In dit onderbewustzijn weet de clint precies wat de obstakels zijn die hem of haar het zicht op het geheel belemmeren.
Met behulp van verschillende technieken zal ik dan deze obstakels verwijderen, weg brengen naar een plek waar ze geen kwaad meer kunnen. De clint kan zo in het onderbewustzijn zijn of haar zelfgenezend vermogen activeren.

Hierbij komt geen tovenarij kijken. Het is een energetische geneeswijze die je weer in balans brengt met het geheel.
Zo worden oude trauma’s, lichamelijke klachten zoals pijn of vermoeidheid, psychische klachten, emotionele disbalans en spirituele blokkades opgeruimd.
Eventueel wordt dit gecombineerd met kruiden, voeding en/of acupunctuur.

Bij iedere sjamanistische behandeling die ik doe zijn de fysieke, geestelijke en spirituele waarden de basis waarmee ik werk.
Een lichamelijke klacht, bijvoorbeeld pijn, is niet alleen de fysieke klacht, de hele psycho-somatiek is hierin belangrijk. Wat doet de pijn op emotioneel vlak, en wat op spiritueel vlak?
Mijn taak als sjamaan is om te kijken naar het geheel en de verstoringen hierin.
De verbinding tussen mens, geest, spiritualiteit en het universum is hierbij de leidraad.

Heb je zelf klachten van fysieke, geestelijke of spirituele aard? Neem gerust eens contact op met mij. Samen kijken we voor een passende behandeling die jou weer heel maakt, je weer het geheel laat overzien.

Ik geef ook regelmatig thema-avonden over dit onderwerp, waarin je zelf ook aan de slag gaat om jezelf weer heel te maken. In februari 2019 start de cursus “De reis van de sjamaan”. Zes avonden waarin ik je mee op reis neem over jouw weg, jouw geheel waarin je functioneert.

Kijk voor meer informatie ook op:
https://ashana.info/de-reis-van-de-sjamaan/

Mitakuye Oyasin,

Frank

www.ashana.info
06-24701637

Geplaatst in Geen categorie

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek