Yin en Yang, dualiteit en eenheid samen in ons bestaan

Yin en Yang, dualiteit en eenheid samen in ons bestaan

Yin en Yang, wie kent ze niet. Het zijn de twee tegenpolen die de wereld om ons heen in beweging houden.
Je kent het symbool wel, de cirkel die verdeeld is in een witte helft en een zwarte helft. Omdat Yin en Yang nooit absoluut zijn bevindt zich in iedere kleur een stip van de tegenpool. Ze zijn zeker niet statisch, Yin en Yang zijn continue in een dynamisch proces verwikkeld. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk evenwicht.

Het Yin en Yang principe is ťťn van de belangrijkste theorieŽn uit de traditionele Chinese geneeskunde, TCM, maar beslist niet de enige.

Vaak worden de kwaliteiten van Yin en Yang in rijtjes opgenoemd. Deze kwaliteiten zijn tot op zekere hoogte correct, alleen wordt vaak vergeten dat Yin en Yang relatief zijn ten opzichte van elkaar.
Bijvoorbeeld: Yin is koud en Yang is warm. Dan zou je zeggen dat het klimaat in Nederland Yin is ten opzichte van het klimaat in Afrika, immers in Nederland is de temperatuur een stuk lager dan in Afrika. Maar het klimaat in Nederland is Yang ten opzichte van het klimaat in de poolgebieden, waar het veel kouder is dan in Nederland.

Zo zie je dus dat het klimaat in Nederland zowel Yin als Yang kan zijn. Het ligt aan de manier waarop je ernaar kijkt. Dus niets is absoluut Yin of Yang, het is relatief.
Yin en Yang zijn niet alleen tegengesteld aan elkaar, ze zijn ook afhankelijk van elkaar, ze kunnen niet bestaan zonder de ander. Er kan geen dag zijn zonder nacht, geen koude zonder warmte enzovoorts.

Zoals eerder gezegd zijn Yin en Yang niet statisch, maar een dynamisch proces. Ze beÔnvloeden elkaar. Als Yin uit balans raakt zal Yang hierop reageren en vice versa. Ze zoeken continue naar een staat van evenwicht.

Yin en Yang gaan ook in elkaar over, Yin kan in Yang veranderen en andersom.
De zomer, Yang, veranderd langzaam in de winter, Yin, die op zijn beurt weer transformeert naar de zomer, Yang. De lente en de herfst zijn de tussenfasen in dit proces. De lente is Yang in Yin en de herfst is Yin in Yang.

In de Chinese geneeskunde wordt onder andere gekeken hoe de balans tussen Yin en Yang in het lichaam is. Als Yin uit balans raakt en er een tekort aan Yinne energie ontstaat, zal Yang het gat opvullen met Yange energie. Dit kan zich uiten in o.a. warmte (koorts), opwinding, onrust, rood gelaat en veel meer. Andersom gebeurt hetzelfde. Als Yange energie tekort schiet, neemt de Yinne energie het over en dan zullen en Yinne symptomen zijn zoals koudegevoel, apathie, bleekheid enzovoorts.

Enkele kwaliteiten die aan Yin en Yang toegeschreven worden zijn:
Yin: donker, nacht, winter, schaduw, rust, materie, dalend, langzaan, water, voorkant lichaam, bloed, chronische klachten, intern enz.
Yang: licht, dag, zomer, zon, beweging, actie, stijgend, snel, vuur, achterkant lichaam, energie, acute klachten, extern enz.

Aan de hand van de symptomen kan de TCM therapeut bepalen of de persoon een Yinne of een Yange aandoening heeft en daarop zijn behandeling aanpassen. Hierbij wordt ook gekeken naar andere modellen die een grote rol spelen in de Chinese geneeskunde, zoals de vijf elementenleer.

De TCM therapeut zal bepalen of de aandoening acuut is, of chronisch (het kan zo zijn dat iets acuut begint en later chronisch wordt, men ziet hier hoe Yang over gaat in Yin), of het intern of extern is (in de organen of huid en spieren), of dat warmte of koude de overhand heeft enz.

Hiervoor heeft de therapeut verschillende methodes voor. De pols en tongdiagnose, het uitvragen van de klachten bij de cliŽnt, het gedrag en uitzien van de cliŽnt en meer.

Als blijkt dat de aandoening Yin van aard is, zal de Yange energie gevoed worden, of het Yin getemperd worden. Afhankelijk van de aard van de klachten. Als de aandoening Yang van aard is zal het yin gevoed en/of het yang getemperd worden.
Een teveel aan Yinne energie zal niet zo vaak voorkomen, vaker zijn die klachten het gevolg van een tekort aan Yange energie, waardoor het lijkt alsof Yin teveel is. Yin heeft van nature de eigenschap om eerder tekort te zijn. Yang daarentegen is graag overactief en is uitbundig.

Er zijn vier mogelijkheden bij het bepalen van tekort of teveel aan Yin of Yang:
Het kan zijn dat Yang teveel is en Yin is nog normaal, ůf Yang is normaal en er is een tekort aan Yin. Beide geven vaak klachten van teveel Yang.
Het kan ook omgekeerd zijn: er is een teveel aan Yin en Yang is normaal, ůf Yin is normaal en Yang is tekort. Dit zal overwegend Yinne klachten vertonen.

Welke situatie er ook is, als het te lang duurt zal er altijd verdere schade ontstaan. Bijvoorbeeld: als Yang teveel is en Yin normaal zal dit uiteindelijk er voor zorgen dat Yang nůg sterker wordt en Yin minder wordt. De klachten zullen dan ook verergeren.

Tel daarbij de vijf elementenleer en andere theorieŽn uit de TCM bij op en je hebt een complexe methode om aandoeningen te diagnisticeren en te behandelen.

Als acupuncturist ben ik uitgebreid geschoold in deze theorieŽn en combineer ik dit met de westerse zienswijze om zo tot een uniek behandelplan voor de cliŽnt te komen.

De theorie van Yin en Yang is ťťn van de unieke zienswijzen waarop de Chinese geneeskunde en de Chinese filosofie zijn gebaseerd. Een heel andere kijk op onze wereld als die wij gewend zijn. Beide zienswijzen zijn erg verschillend, maar er is bij beiden geen goed of fout. Een combinatie van beiden is natuurlijk ideaal, ze vullen elkaar immers aan.

Geplaatst in Geen categorie

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek

Blog